Tota persona propietària o posseïdora d´un animal domèstic de companyia (gos, gat o fura) té l'obligació d'inscriure l'animal al registre censal de l'Ajuntament de Sant Sadurní d´Anoia, en el termini màxim de 3 mesos a comptar des de la data de naixement, adquisició o canvi de residència de l'animal.

La inscripció és gratuïta.Cens animals

Caldrà que la persona propietària de l'animal porti el carnet identificador sempre que circuli per la via pública.

On cal adreçar-se?

Oficina d´Atenció Ciutadana
Pl. de l´Ajuntament, 1
 Tel. 93.891 0325
E-mail: oac@santsadurni.cat
Horari de dilluns a divendres de 8h. a 15h. i dijous de 16h. a 19h.