Arranjament camí d'accés a Can Benet de la Prua. Inici: 3a setmana de juliol 2015 / Durada prevista: 2 mesos. 
Més informació