Té com a finalitat la realització d’activitats de tipus cultural i educatiu per mitjà d’ajuts o beques d’estudi, promocions culturals i educatives, a favor dels veïns i residents del municipi de Sant Sadurní d’Anoia, de la manera i amb els mitjans que les circumstàncies ho permetin i ho aconsellin.