Aquests informes elaborats per la Diputació de Barcelona, són els resultats de la integració i síntesi de la informació disponible generada per fonts de dades primàries i sistemàtiques d'organismes oficials com l'Institut nacional d'estadística,  el Ministeri de sanitat i el Servei català de la salut.

Aquestes dades, permeten conèixer l'evolució temporal d'indicadors que són importants per a l'avaluació de les polítiques de salut i la presa de decisions eficients en salut pública municipal, permetent un millor coneixement de la salut local en relació a diferents àmbits, com la natalitat, la salut reproductiva, la mortalitat i la morbiditat, entre altres.

Informe 2019
Informe 2018
Informe 2014/2015
Informe 2013
Informe 2012