AQUESTA INFORMACIÓ S'HA MODIFICAT A CAUSA DE LA CRISI SANITÀRIA DE LA COVID19

Jornada de portes obertes

El dissabte 4 de maig de 11  a 14 h podeu visitar les dues escoles bressol municipals (La Fil·loxereta i l'Espurna).

INFORMACIÓ GENERAL

          
Qui ha de fer la preinscripció?
Tots els infants de 0 a 3 anys, nascuts a partir de l’1 de gener de 2017, que vulguin obtenir plaça en una escola bressol. L’edat mínima que han de tenir per accedir-hi és de 16 setmanes a l'inici del curs 2019-20.

Què cal fer?
Per poder ser admès per primera vegada en una escola bressol cal emplenar la sol·licitud de preinscripció i presentar-la, junt amb tota la documentació sol·licitada, a l’Oficina Municipal d'Escolarització-Servei d’Educació (Casal d’Entitats c/Marc Mir, 15) . Cada sol·licitant ha de formalitzar una única sol·licitud de preinscripció, indicant la preferència de l’escola sol·licitada com a primera opció. El full de sol·licitud de preinscripció, junt amb tota la informació, el podeu trobar al Servei d’Educació (OME), a les escoles bressol a partir del dia de les jornades de portes obertes, i a la pàgina web:www.santsadurni.cat (serveis-educació).

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA CURS 2019-20

Procediments a seguir:

Dates

Publicació de les places vacants

7 de maig de 2019

  

Presentació de sol·licituds

del 8 al 17 de maig de 2019

Publicació de les llistes amb les sol·licituds puntuades

(Cal comprovar la puntuació obtinguda per si és correcta i si no és així, presentar una reclamació).

21 de maig de 2019

Termini per presentar una reclamació a les llistes puntuades

(Per a la revisió de les sol·licituds només serà vàlida la documentació presentada durant el període de preinscripcions).

22, 23 i 24 de maig de 2019

Sorteig públic per determinar l'ordenació de les sol·licituds

(En cas que les sol·licituds superin l'oferta existent).

28 de maig de 2019 a les 13.30 h al Casal d'Entitats

Publicació de les llistes d'alumnes admesos i, si escau, de la llista d'espera.

(Tots els alumnes admesos rebran comunicació per escrit informant del procés a seguir per a la matriculació).

30 de maig de 2019

Període de matriculació

(És el moment de confirmar que realment es vol la plaça assignada).

de l'10 al 14 de juny de 2019