Direcció i coordinació del web:  Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
Adreça electrònica:  ajuntament@santsadurni.catContacte telefònic: +34 938 910 325
Adreça postal: Plaça Ajuntament, 1. 08770 Sant Sadurní d'Anoia

Aquest web està dissenyat i desenvolupat amb programari lliure
i és hostatjat en servidors que funcionen amb sistema operatiu GNU Linux.

El desenvolupament tecnològic del web és d'Ample 24 sccl.