El nombre de casos de COVID-19 amb resultat positiu en alguna prova diagnòstica (PCR o test ràpid), desglossats per dia i amb residència a Sant Sadurní d'Anoia. S'analitzen les xifres diàriament.

Font: Registres de casos de COVID-19 a Catalunya. Dades obertes. Departament de salut. Generalitat de Catalunya.

Imatge inexistent