Publicació 19.09.2022

S'adreça a joves fins als 36 anys. El termini de sol·licitud s'obre el 28 de setembre i fins al 7 d'octubre

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha obert el termini de sol·licitud de subvencions per al pagament del lloguer o la cessió d'ús d'habitatges o habitacions, per facilitar l'accés i la permanència a sectors de població en risc d'exclusió social. 

S'adreça a persones joves fins als 36 anys o més que siguin titulars d'un contracte de lloguer o cessió d'ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent a Catalunya, i que compleixin els requisits de la convocatòria, entre els quals,  que la unitat de convivència tingui una font regular d’ingressos per poder pagar el lloguer i que reporti unes rendes anuals de la unitat de convivència iguals o inferiors a 2,97 vegades l’indicador de renda de suficiència (IRSC) (23.664,16 €).

El termini per presentar la sol·licitud i la documentació està previst que s'iniciï el 28 de setembre a les 9h i fins al 7 d'octubre a les 15h

Podeu consultar la documentació i requisits al següent enllaç:

  Subvenció pagament lloguer o cessió d'ús  

Bases reguladores subvenció

Es pot tramitar preferentment per internet o presencialment a les borses de mediació per al lloguer social o a l'Oficina municipal d'Habitatge, que es troba a la plaça dels Gotims.

ajuts habitatge