Taller de validació i contrast

vida al centre

Per tal de poder acabar la diagnosi i elaborar el document de propostes de millora, es realitzarà un taller participat el proper dijous 13 de juny, a les 6 de la tarda al Casal d'Entitats.

Hi podeu participar totes aquelles persones que han participat de les entrevistes, dels recorreguts exploratoris, les que  han contestat l'enquesta o totes aquelles que tot i no haver pogut participar tenen interès en poder opinar i construir un municipi més inclusiu i amable per a tothom.

 Més informació