Nexes - Innovació, emprenedors i empreses

club de l'emprenedor

Setmanalment Nexes disposa d'un espai amb informació i recursos adreçats als emprenedors, podran comptar amb l'assessorament d'una tècnica d'empresa.

Tindràs la possibilitat de relacionar-te i establir relacions professionals amb altres emprenedors.

Dins del Club de l'emprenedor es programen accions formatives per desenvolupar les habilitats emprenedores i activar eines de consolidació.


La Idea de negoci


El punt de partida és la idea de negoci, un cop s'ha detectat la oportunitat, cal analitzar si el projecte és viable.

PERFIL EMPRENEDOR Es oportú fer una autoavaluació per a detectar les habilitats i competències emprenedores que tenim desenvolupades i aprofita-les al màxim.PLA D'EMPRESA
El Pla d'Empresa és un document escrit en què s’explica i es detalla el projecte d’una nova empresa, tenint en compte tots els elements rellevants, recursos necessaris i accions a dur a terme per la posada en marxa del nou projecte empresarial. 􀂃