A més del regidor/a responsable de Cooperació i la tècnica municipal responsable de l'àrea, formen part del Consell Municipal de Cooperació les següents entitats: