Què és la banca ètica?

Són les entitats bancàries que apliquen els principis de les finances ètiques, que són aquelles que tenen per objectiu fer compatible la rendabilitat financera i econòmica amb l’assoliment d’objectius socials i ambientals.

La banca ètica parteix del principi que els seus usuaris (particulars i empreses) tenen dret a saber on i en què s’inverteixen els seus diners, comprometent-se a no finançar activitats reprobables i optant per destinar els seus recursos només en projectes amb contingut social, ambiental i a facilitar l’accés al crèdit a persones i grups que generalment n’estan exclosos.