Targeta deixalleria
Targeta deixalleria

És imprescindible disposar de la targeta d'usuari per accedir a les instal·lacions de la deixalleria municipal i poder dipositar-hi els residus. 

La targeta se sol·licita a l'OAC —a la planta baixa de l'Ajuntament— presentant el DNI i l'últim rebut de l'Impost de Béns Immobles.