El control de plagues urbà té la finalitat d'evitar la proliferació de rosegadors, insectes i altres plagues dins del municipi.

Mitjançant una empresa especialitzada, es desratitzen, desinsecten i desinfecten periòdicament el clavegueram de la via pública, espais públics i els edificis municipals.

Si observa alguna plaga dins del terme municipal, ens ho pot fer saber a través del formulari. Alhora el servei ofereix la possibilitat d'identificar possibles plagues que afectin a particulars.

Rata