A continuació es detallen els serveis que ofereix el Casal municipal de la Gent Gran:Punt d'informació

El punt d'informació dóna una atenció personalitzada a les persones interessades i usuàries. Considerant la informació com un dels instruments clau per a la prevenció de situacions d'aïllament, soledat i exclusió, el punt d'informació dóna alternatives i seguretat a les persones grans i els proporciona ajuda per destriar, de tot el ventall d'activitats i serveis, quines són les que responen a les necessitats i interessos de cadascú.

Espais relacionals

El casal compta amb espais de lliure accés on les persones usuàries poden desenvolupar activitats sense monitoratge durant l'horari d'obertura de l'equipament:

 • Espai de jocs de taula
 • Espai de lectura
 • Punt de trobada amb màquines expenedores de cafè  refrescs
 • Sala de billar

Participació ciutadana

El Casal promou la participació activa de la gent gran en la comunitat a través d´òrgans participatius i programes de voluntariat:

 • Òrgans participatius: fomenten la participació de les persones usuàries en l'organització i el desenvolupament del casal.
 • La junta és un grup representatiu del col∙lectiu de persones grans que fan ús de l'equipament. Es reuneix de manera ordinària un cop al mes, cada mes excepte el mes d'agost.
 • L'Assemblea General reuneix anualment totes les persones usuàries del casal. Ex: presentació de la memòria anual, explicació d´activitats, etc.
 • Programes de voluntariat: La gent gran disposa d'una gran riquesa de coneixement i temps. El casal esdevé un nexe d'unió entre coneixements i experiència amb necessitats i interessos. Seran les aportacions dels usuaris/àries usuaris/àries del casal i de les persones externes (siguin grans o no) les que donaran el caliu, l'acollida, el dinamisme i la riquesa al casal mitjançant el voluntariat.

Festes, actes i exposicions

El Casal és un espai dinàmic on sovint se celebren tot tipus de festes, actes, exposicions i xerrades:

 • Ball berenar, organitzat habitualment l´últim divendres de cada mes per la comissió de festes de la junta del casal.
 • Jocs esporàdics, organitzats per la comissió de jocs de la Junta del Casal.
 • Xerrades d´interès general i específic per a persones grans
 • Exposicions.
 • Festes tradicionals del nostre calendari: Nadal, festa de final de curs, sant Joan etc.
 • Altres: actuacions de playback a càrrec d´altres casals de gent gran de a comarca, obres de teatre, teatre llegit, etc.

Treball transversal

El casal com a espai dinàmic i obert: el casal és un centre promotor de l'envelliment actiu que incorpora activitats intergeneracionals i interculturals i està obert a participar en la xarxa d'equipaments i iniciatives del territori. Així doncs, col·labora amb altres activitats organitzades per la regidoria de Serveis Socials, altres regidories i departaments de l'ajuntament, entitats, casals de la gent gran i amb el Consell Comarcal de l'Alt Penedès:

Cessió d'espais

A part de les activitats i serveis per a les persones usuàries (sòcies) del casal, l'equipament també cedeix espais a altres col∙lectius:

 • Activitats i actes de la Regidoria de Serveis Socials. 
 • Entitats/iniciatives populars per a la gent gran.