Residus especials:

 • Àcids
 • Aerosols
 • Aparells electrònics
 • Bateries de plom
 • Butà
 • Dissolvents
 • Electrodomèstics i neveres
 • Envasos a pressió
 • Fitosanitaris
 • Fluorescents
 • Medicaments i cosmètics
 • Olis minerals
 • Olis vegetals
 • Petites bateries
 • Piles
 • Pintures
 • Radiografies
 • Residus elèctrics i informàtics
 • Tòners i tintes


Residus no especials:

 • Ampolles de cava
 • Caixes de plàstic
 • Càpsules de cafè
 • Ferralla
 • Fusta
 • Matalassos
 • Metalls
 • Palets de fusta
 • Plàstics durs
 • Pneumàtics
 • Restes de poda
 • Roba
 • Runa
 • Sabates
 • Taps de suro
 • Vidre pla
 • Voluminosos