El carnet de nivell qualificat d´aplicador de fitosanitaris és obligatori per a agricultors i/o responsables tècnics de les explotacions agràries que tinguin a càrrec seu personal que apliqui productes fitosanitaris, responsables de les empreses i altres entitats dedicades a l'aplicació de productes fitosanitaris, responsables tècnics de les empreses i explotacions agràries que apliquin productes fitosanitaris, responsables dels establiments de venda al públic de productes fitosanitaris i aplicadors a tercers.

La formació comença el 18 de gener i es prolongarà fins al 7 de març. El preu és de 97 euros. Els dilluns i dimecres de 16 a 20 hores. Inscripcions fins al 22 de desembre. aespiells.daam@gencat.cat. Places limitades. Telèfon 93 891 14 12