Lloc de naixement: Sant SadurnÝ d'Anoia
Data de naixement : 14 d'octubre de 1974

Eva Cruces Romo

 • Partit polític: ERC
 • Càrrec: Regidor de govern
 • Àrees: Promoció Turística i Comerç
 • Membre Junta de Govern: No
 • Membre Comissions Informatives: Comissió Informativa Alcaldia, Educació, Cultura i Esports, Turisme i Comerç
 • Correu electrònic: crucesre@santsadurni.cat
 • Xarxes socials: 
 • Perfil personal: Casada i mare de dues filles. Va estudiar a l'Escola Jacint Verdaguer, a l’Escola Intermunicipal i a l’Institut Alt Penedès de Vilafranca. Va cursar la Formació Professional de 2n grau en Tècnica Administrativa i Comercial. 
 • Trajectòria professional: Actualment treballa a una bodega com a administrativa al departament Nacional. 
 • Retribució anual bruta: 
 • Dietes anuals (màxim):
 • Indemnitzacions anuals (màxim):
 • Activitats i béns: 
 • Informació addicional: Va formar part dels timbalers de la Fil·loxera i els diables de Sant Sadurní i, posteriorment, dels  Tabalots. També va ser membre de la comissió de la Fil·loxera, entitat de la qual continua sent sòcia.