El 27 de setembre de 2021, si la situació epidemiològica ho permet, donaran inici els cursets de natació i altres activitats aquàtiques de la temporada d'hivern 2021/2022.

Seguint la dinàmica dels darrers cursos, el sistema d'adjudicació de places per a la temporada serà el següent:

PREINSCRIPCIONS CURSETISTES AMB PLAÇA LA TEMPORADA 2020/2021

Seguint la dinàmica dels darrers anys, tots els cursetistes que tenen plaça per aquesta temporada 2020/2021 tenen la possibilitat de conservar la plaça pel proper curs 2021/2022 en la mateixa activitat, dia i horari que tenia fixat en la present temporada (excepte possibles variacions horàries,  de nivell o organitzatives) sempre i quan s'ompli el formulari de preinscripció que estarà disponible al web www.santsadurni.cat/preinscripciohivern fins el 13 de juny de 2021.

En cas d'haver escollit la modalitat de pagament per domiciliació bancària, i ja disposar el Servei d'Esports de les seves dades bancàries, no serà necessari cap altra gestió. Per als cursetistes que escullin la modalitat de pagament en efectiu o targeta a la recepció de la piscina, caldrà que facin el pagament corresponent al primer trimestre entre els dies 23 d'agost i 12 de setembre per tal  que la plaça quedi confirmada.

LLISTA D'ESPERA (TEMPORADA 2020/2021)Tindran preferència davant les noves inscripcions aquells cursetistes que ja restaven inscrits en llista d'espera la temporada 2020/2021 i que en acabar el curs no van poder optar a una plaça.

No s'admetran sol·licitud per a la temporada d'hivern a partir del 30 de maig de 2021.

NOVES INSCRIPCIONSTotes aquelles persones que no estaven inscrites en llista d'espera o que, tot i estar-ho, volen accedir a una activitat o grup diferent al que restaven inscrites en llista d'espera, hauran de fer la sol·licitud a partir del 14 de setembre.
Entre el 14 i el 19 de setembre es podran presentar les sol·licituds online, a través de la pàgina web de l'Ajuntament, a l'enllaç www.santsadurni.cat/inscripcionspiscinahivern. Aquest enllaç no estarà disponible fins el mateix dia 14 de setembre a les 10:00 h. A partir del 20 de setembre les inscripcions s'hauran de realitzar personalment a la recepció de la Zona Esportiva.
S'atendran les preinscripcions per rigorós ordre de presentació.