El Punt Verd compta amb una bàscula a l'entrada de l'equipament que permet una millor gestió i un millor registre dels residus i dels usuaris que fan les aportacions. 

Per poder consultar les aportacions fetes a la deixalleria, s'ha de clicar el següent enllaç, registrar-se com a usuari (només la primera vegada), i ja es podrà accedir l'aplicatiu.

acces giropes