El Servei d'Habitatge informa sobre algunes mesures extraordinÓries en matŔria d'Habitatge per fer front a l'impacte econ˛mic i social del COVID-19

Atesa la situació generada per l'evolució del coronavirus COVID-19, a l'Oficina d´Habitatge de l'Ajuntament de Sant Sadurní no farà atenció presencial.

Hem habilitat serveis mínims per a casos d'urgència. Podeu contactar amb aquests serveis o enviar-nos els vostres dubtes sobre habitatge@santsadurni.cat  o bé al telèfon 938910325 ext. 5216

Informacions diverses

Ajuts per al pagament del lloguer

Moratòria en el pagament del lloguer i quotes d'amortització d'habitatges i locals gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

Calculadora de vulnerabilitat per accedir a les moratòries de lloguer

FAQs: Preguntes freqüents

Altres enllaços d'interès