El departament de cooperació recull dades sobre recursos en cas d'una possible acollida de persones refugiades

En els darrers mesos el Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades de la Generalitat de Catalunya ha treballat intensament amb l'objectiu de donar resposta a les diferents dimensions que presenta el règim jurídic del refugi i les persones refugiades. El Comitè s'ha organitzat en set grups de treball: sensibilització i educació per al desenvolupament; inventari de recursos, acolliment, ocupació i ocupabilitat, salut, infància i persones grans. 

Per aquest motiu des del departament de cooperació municipal es fa una crida a persones particulars, entitats, empreses privades, etc. per a poder complimentar la fitxa amb dades sobre l'oferiment de:

  • Allotjament (cessió gratuïta, lloguer social, etc.)
  • Professorat per idiomes, alfabetització, etc.
  • Cessió d'espai formatiu (aules, etc.)
  • Cursos organitzats
  • Cessió de material
  • Formació i orientació per al treball
  • Acompanyament i voluntariat
  • Etc.

Un cop recollida la informació es farà arribar al Comitè que podrà disposar d’informació actualitzada sobre els recursos que s’ofereixen a tot Catalunya, que podran  ser de naturalesa material (habitatges...) o immaterial (serveis de traducció, acompanyament escolar...) amb la finalitat que les entitats designades per a  l’acolliment de les persones refugiades puguin gestionar-los.

Si voleu col·laborar, ompliu el formulari que segueix i contactarem amb vosaltres.

D'altra banda les persones, entitats o empreses que vulguin fer una aportació econòmica a aquesta crisi humanitària, poden fer-ho per transferència bancària als següents comptes especificant 'Ajuda a crisi refugiats':

Fons català de cooperació al desenvolupament

Triodos Bank, ES47 1491 0001 2620 0525 7510

Caritas i Mans Unides

La Caixa ES18 2100 2261 590200139842

Banc Sabadell ES6700815240070001941401

Creu Roja

Banc Popular ES29 0075 0001 8906 0022 2267

CCONG Ajuda al desenvolupament

La Caixa ES75 2100 0078 31 0200415499

Font: ACNUR
Font: ACNUR