Què és un pla d'igualtat?

Els Plans d’Igualtat han estat eines molt eficaces per fer avançar les polítiques d’igualtat en l’àmbit estatal, autonòmic i local. S’elaboren a partir d’una auditoria que permet fer una diagnosi de la realitat i establir unes línies estratègiques, que es concreten mitjançant un conjunt d’actuacions planificades temporalment. A Sant Sadurní, aquesta auditoria de gènere es va portar a terme durant l’any 2007 i va ser un primer pas per a l’elaboració del Pla Municipal d’Igualtat.

A finals de 2021, el Ple municipal va aprovar el tercer pla d’igualtat per seguir treballant per la igualtat al municipi, establint un marc de referència indispensable a l’hora d’implementar la perspectiva d’igualtat en les diferents àrees municipals i guiar les actuacions de la Regidoria d’Igualtat. 

Les línies etsratègiques actuals són:

  1. Compromís amb la Igualtat
  2. Acció contra la violència masclista
  3. Drets i qualitat de vida
  4. Coeducació i transmissió d'una cultura igualitària
  5. Reformulaicó dels treballs i dels temps
  6. Reconmeixement del lideratge i la participació de les dones

Aquestes línies es treballen de forma transversal amb les diferents àrees de l'Ajuntament.

3r Pla d'Igualtat Municipal

Avaluació 2n pla d'igualtat

2n Pla d'Igualtat Municipal

1r Pla d'igualtat municipal