Els propietaris poden posar en lloguer el seu pis, a través de l'Oficina d'Habitatge/Borsa, amb els següents avantatges:
  • Tenir una assegurança multirisc i de defensa jurídica gratuïta durant tot el període del contracte de lloguer.
  • Avalloguer: servei de rendes impagades.
  • Tramitació gratuïta del contracte i mediació durant tota la durada del contracte.
  • Seguiment de la relació contractual.
  • Control del bon ús dels habitatges llogats.
  • Bonificació del 50% de l'IBI durant tota la vigència del contracte.

Pots consultar la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU) en aquest enllaç