El padró municipal d’habitants és el registre administratiu on consten els veïns d’un municipi.  El conjunt de persones inscrites en el padró municipal constitueix la població del municipi.

Podeu consultar dades actualitzades al web de l'Institut d'Estadística de Catalunya, Idescat.cat

I podeu demanar les dades classificades per nacionalitat, nivell d'estudis, província o país de naixement, districtes i seccions censals dels períodes que us interessin a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament.