Obrir/tancar menú

Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia

Cerca al web
 ESP | ENG | FRA
Poc ennuvolat20ºC-6ºC
Segueix-nos al Facebook Segueix-nos al Youtube Segueix-nos al Twitter Segueix-nos a Instagram
 
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir per correu electrònic
Padró municipal d'habitants

El padró municipal d’habitants és el registre administratiu on consten els veïns d’un municipi. Les dades que consten en el padró constitueixen una prova pel que fa a la residència al municipi i al domicili habitual. Les certificacions expedides pels ajuntaments sobre aquestes dades tenen caràcter de document públic i, en conseqüència, gaudeixen de la presumpció de veracitat i fan prova de les dades que s’hi consignen, a tots els efectes administratius.

Les dades que consten en el padró municipal són confidencials. L’accés a aquestes dades es regeix per les normes que regulen l’accés administratiu dels ciutadans als arxius i als registres públics i per la normativa sobre protecció de dades.

Tota persona que visqui a Catalunya resta obligada a inscriure’s en el padró del municipi en el qual resideix habitualment. Els ciutadans que resideixen en diversos municipis s’han d’inscriure exclusivament en el padró del municipi on passin més temps durant l’any. El conjunt de persones inscrites en el padró municipal constitueix la població del municipi.

Les persones inscrites en el padró municipal són els veïns del municipi. La condició de veí o veïna s’adquireix en el mateix moment de la inscripció en el padró corresponent.

Les persones inscrites en el padró d’espanyols residents a l’estranger es consideren veïns del municipi de Catalunya que figuri en les dades de la seva inscripció, únicament a efectes del dret de sufragi, sense que en cap cas constitueixin població del municipi.

Totes les persones que, d’acord amb el que estableix la Llei, tenen veïnatge administratiu en un municipi de Catalunya tenen la condició política de catalans.

La llei regula el contingut que la inscripció en el padró municipal d’habitants ha de contenir. La formació, el manteniment, la revisió i la custòdia del padró municipal corresponen a l’ajuntament. La gestió del padró s’ha de fer per mitjans informàtics. Per aquest motiu, l' ’ajuntament ha d’efectuar les actuacions i les operacions necessàries per tal de mantenir actualitzats els padrons municipals, amb la finalitat que les dades que hi consten s’ajustin a la realitat.

Les gestions en el padró d'habitants es duen a terme a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, a la planta baixa de l'Ajuntament.

Pujar al principi de la pàgina