El Consell Municipal de Cooperació és un òrgan consultiu de l’Ajuntament de la Vila en qüestions de cooperació internacional i estableix la relació amb l’Ajuntament a través de la Regidoria de Cooperació.

L’Ajuntament s’obliga a consultar amb el Consell tot el que faci referència a la política de cooperació internacional, i, especialment, la destinació concreta dels fons assignats a ajuda a països del Sud en el pressupost municipal de cada exercici.

Membres consell cooperacioEstatuts cooperacioSessions Consell Cooperació