Alguns dels serveis que ofereix l'Oficina d'Atenció Ciutadana:

 • Informació sobre Sant Sadurní d’Anoia 
 • Informació de l’Ajuntament i dels tràmits i expedients 
 • Recollida d’avisos sobre avaries i desperfectes a la via pública 
 • Registre de documents 
 • Padró d’habitants
 • Llicències urbanístiques 
 • Llicències d’activitats 
 • Llicències d’ocupació de la via pública 
 • Plànol de la ciutat 
 • Cementiri
 • Tauler d’anuncis i edictes 
 • Sol·licitar targeta de la deixalleria municipal
 • Sol·licitar carnet del bus urbà
 • Cadastre rústic
 • Cadastre urbà
 • Matrimonis civils i parelles de fet 
 • Utilització de locals municipals
 • Cens electoral
 • Obtenció de certificats digitals 
 • Canvi de domicili fiscal de l’Agència Tributària