Té com a finalitat fonamental la tutela i gestió de la residència municipal d’avis que es regeix pel seu propi reglament de règim interior. Presta també serveis d’assistència i atencions d’índole econòmica i social en favor dels veïns de Sant Sadurní d’Anoia i transeünts que ho necessitin.


Patronat d'Assistència d'Acció Social
C/ Torras i Bages, 16-18
08770 Sant Sadurni d’Anoia

93 891 14 66