Són prestacions econòmiques d'especial urgència, per afrontar situacions d'emergència en l'àmbit de l'habitatge. La finalitat d'aquestes prestacions és possibilitar: La permanència en l'habitatge de la persona sol·licitant i de la seva unitat de convivència. L'accés a un nou habitatge, per pèrdua de l´habitatge habitual. S´atorguen fruit d´una mediació social i seguiment de caràcter personal i es concedeixen a fons perdut.
DEUTES RENDES DE LLOGUERPÈRDUA HABITATGE DESNONAMENT O EXECUCIÓDEUTE AMORTITZACIÓ PRÉSTEC