Publicació 18.01.2021
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterComparteix a Google+Compartir per correu electrònic
Llista definitiva de candidats a jurat popular 2021 i 2022
El Tribunal del Jurat és una institució democràtica que fa possible que els ciutadans participin directament de l'administració de Justícia

L'Oficina del Cens Electoral ha remès a aquest Ajuntament la llista definitiva dels candidats a jurat del municipi de Sant Sadurní d'Anoia, després d'haver-se realitzat el sorteig el 18 de setembre de 2020, i havent estat exposada la llista provisional fins al 31 d'octubre de 2020, per a la seva consulta.

Les persones escollides formen la llista definitiva de candidats a jurat i durant els anys 2021 i 2022 podran ser seleccionades per a formar part d'un jurat popular. En aquest cas, seran informades convenientment.

Si reben una citació, és obligatori que acudeixin al lloc que se'ls indiqui. La incompareixença sense causa justificada és susceptible de sanció. En el cas d'arribar a ser seleccionat per formar part d'un jurat, es té dret a percebre una remuneració i una indemnització en la forma establerta reglamentàriament. L'exercici de la funció de jurat té la consideració de compliment d'un deure inexcusable de caràcter públic i personal, a efectes de l'ordenament laboral i funcionarial, i això suposa el dret d'absentar-se de la feina amb avís i justificació previs.

El Tribunal del Jurat és una institució democràtica que fa possible que els ciutadans participin directament de l'Administració de Justícia. Participar en els assumptes públics és un dret constitucional del ciutadà, però també és una obligació cívica complir el deure de participació quan la llei ho disposa. Per a ser jurat popular s'ha de ser major d'edat i tenir la nacionalitat espanyola, estar en ple exercici dels drets polítics, saber llegir i escriure, ser veí de qualsevol dels municipis de la província i no estar afectat per cap discapacitat física o psíquica que impedeixi exercir aquesta funció.

Més informació

Pujar al principi de la pàgina