Guia d'activitats pels centres educatius
Mediació i acollida

Amb l'objectiu general de caminar cap a una bona convivència, les ofertes formatives van en relació a la promoció i millora de la mateixa a partir del treball des de diferents àmbits. Concretament la proposta va en relació al treball de la millora de la gestió dels conflictes dins els centres, un treball  per potenciar l'equitat i el respecte a al diversitat de l'alumnat, així com fomentar el civisme i la cultura del diàleg. Per altra banda també, promoure accions de compromís cívic tot fomentant la no violència i enriquir l'etapa educativa.logo mediacio

L'articulació de la oferta, proposa un petit itinerari que vol tenir en compte tots es agents del centre, que suposi una formació transversal perseguint el major impacte possible.

Des del servei també es vol poder donar resposta a les necessitats i iniciatives dels centres, així doncs, obert a propostes transversals en materia de gestió de conflictes i diversitats, tal com; servei de mediació escolar, formació en mediació, projectes educatius d'atenció a les diversitats, millora del clima escolar etc.

   

 
Pujar al principi de la pàgina