Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir per correu electrònic
NORMATIVA PISCINES MUNICIPALS

 1. Aquesta normativa té per objecte la regulació de l'ús i funcionament de les piscines esportives municipals de Sant Sadurní d'Anoia essent d'obligat compliment per a tota persona que en faci ús i gaudi.

 2. Serà d'aplicació exclusiva al conjunt de les piscines de titularitat pública i municipal, ja siguin gestionades de forma directa o indirecta.

 3. Els usuaris menors de 14 anys hauran d'anar acompanyats d'una persona adulta excepte quan aquests, participin en alguna activitat organitzada i dirigida per la seva franja d'edat. Els majors de 12 anys que vulguin accedir a les piscines esportives municipals hauran d'acreditar la corresponent autorització escrita i signada pel pare/mare o tutor legal juntament amb una fotocopia del DNI. Quan no es disposo de DNI es necessitarà fotocopia del llibre de família a on surten els pares i el nen.

 4. Els usuaris hauran de fer un ús correcte de les mateixes, respectant els espais, equipaments, infraestructures, mobiliari, arbres i jardins i a la resta d’usuaris, públic i personal del servei.

 5. En cas d’incompliment d’alguna de les normes establertes en aquest reglament i/o normativa especifica, el Servei d'Esports es reserva el dret d’admissió a les persones infractores sempre que es consideri imprescindible per el bon funcionament de les instal·lacions i les activitats.

  D'aquesta manera l'accés no serà permès si una persona està sancionada a tal efecte, reservant-se als gestors de les piscines, el dret d'admissió.

 6. La Piscina Municipal és una IEM dedicada a la pràctica esportiva, especialment de la natació, amb inclusió de serveis complementaris.

 7. Seran usuaris preferents de la Piscina Municipal els abonats i els cursetistes. També poden ser-ne usuaris altres col·lectius i altres persones individuals.

 8. Els espais que integren les piscines esportives municipals son:

 • 1 Vas gran cobert 25 x 12.50 metres.

 • 1 Vas petit cobert de 17 x 6 metres.

 • 1 Vas Hidroteràpia de 6 x 4 metres.

 • 2 hidromassatges 1.5 x 1.5 metres.

 • 2 saunes.

 • 1 Vas gran descobert 25 x 12.50 metres.

 • 1 Vas petit infantil descobert de 40 x 9 metres.

 • Zona d'estada piscina descoberta.

 1. Es determinen les normes de règim intern i d'obligat compliment per a tots aquells usuaris que accedeixin a les piscines esportives municipal de Sant Sadurní d'Anoia.

 • Cal dutxar-se abans de prendre un bany.

 • L'ús de casquet de bany a les piscines cobertes. Excepte les persones que siguin totalment calbes o que portin el cap completament afaitat, els menors de 3 anys i totes aquelles persones que l'Ajuntament consideri que poden fer l’activitat programada sense casquet.

 • Portar tovallola o barnús per eixugar-se abans de sortir del recinte.

 • Respectar els espais assenyalats per a les diferents activitats.

 • Sortir de l'aigua 10' minuts abans del tancament de la instal·lació.

 • Circular caminant per la platja de la piscina.

 • Respectar els espais que es destinin a cursets de natació o a activitats dirigides, així com els carrers destinats a jocs i a bany públic.

 1. Es determinen el conjunt de prohibicions per a tots aquells usuaris que accedeixin a les piscines esportives municipal de Sant Sadurní d'Anoia.

 • Esta prohibida, tota activitat que atempti contra el medi ambient, els usuaris, la bona imatge de les instal·lacions i l’Ajuntament.

 • L'entrada d'animals, excepte en casos especials, com els gossos pigalls.

 • Està prohibida la venda i consum de begudes alcohòliques i qualsevol tipus d’estupefaents.

 • Està prohibida l’entrada de qualsevol envàs, objecte de vidre, estris punyents o qualsevol altre material esmicolable que puguin causar danys a la resta d’usuaris.

 • Fumar ni menjar en tot el recinte de la instal·lació, exceptuant-ne les zones destinades expressament a aquest fi.

 • Fer servir sabons o d'altres productes d'higiene a les dutxes del recinte de piscines.

 • Entrar amb aparells de música que puguin molestar la resta d’usuaris (sols amb auriculars)

 1. Es determinen les accions i altres activitats que no estan permeses a les piscines esportives municipal de Sant Sadurní d'Anoia.

 • No està permès l'accés a la zona de bany a persones que pateixin malalties dèrmiques infectocontagioses. En cas de dubte la Direcció podrà exigir la presentació d'un certificat mèdic. Les persones que presentin una ferida oberta (pèrdua de sang) no podran fer ús de la piscina.

 • No està permès l'accés a la zona de bany i platges amb roba o calçat de carrer. En els casos de visites puntuals i autoritzades, caldrà portar protectors específics per al calçat.

 • No està permès córrer, fer empentes, castells o tombarelles dins de totes les instal·lacions.

 • Tirar-se de cap a qualsevol dels vasos llevat de les piscines grans.

 • No està permès banyar-se amb peces de roba que no siguin especifiques de bany.

 • No està permès utilitzar cap tipus de material (pilotes, objectes inflables, etc.) que pugui suposar un risc o una molèstia per als usuaris, excepte en els horaris i espais establerts amb aquest fi.

 • No està permès dipositar deixalles fora de les papereres.

 • No està permès l'ús del material de la instal·lació sense autorització del personal tècnic.

 • A la zona d'spa, hidromassatge i saunes no està permesa l’entrada a menors de 16 anys. Els menors de 16 anys poden accedir a la zona familiar de l'spa si van acompanyats d’un major de 16 anys.

 • Als hidromassatges, saunes i als llits o raigs de relaxació de la zona d'hidroteràpia no està permès fer-ne ús més de 15 minuts.

 • A les saunes no portar joies, rellotges o qualsevol altre objecte metàlic, ni fer servir esprais o productes inflamables, cremes i altres cosmètics.

 • Entrar a les saunes sense tovallola.

 1. L'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia recomana a tots els usuaris de les piscines esportives:

 • No accedir a les instal·lacions esportives, amb objectes de valor. El Servei d'Esports no es farà responsable de la pèrdua o robatori d'aquests objectes.

 • Que els infants estiguin controlats en tot moment per una persona adulta i dins del seu camp de visió, quan es trobin dins de l'aigua o a l'entorn de la piscina.

 • Utilitzar xancletes en la zona de dutxes, vestidors i piscina.

 • Abans d'iniciar qualsevol activitat esportiva, passar una revisió mèdica per evitar qualssevol situació de risc.

 • Informar al personal tècnic de la piscina en cas de no saber nedar.

 • Informar al personal de la instal·lació si es pateix alguna malaltia coronaria o nerviosa.

 • Respectar un mínim de dues hores per banyar-se, després d'un àpat.

 • No entrar de cop a l'aigua al banyar-se per primera vegada, després de menjar, d'haver pres molta estona el sol o d'haver fet un exercici físic intens.

 • Beure líquids per hidratar-se.

 • No utilitzar la banyera d’hidromassatge d’aigua calenta a totes aquelles persones embarassades, les que pateixin problemes d’hipertensió, cardiopaties o d’altres que no siguin compatibles amb la calor. Consultar el vostre metge si es té qualsevol dubte.

 1. L'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia informa a tots els usuaris de les piscines esportives municipals:

 • Els líquids que s'utilitzen per mantenir la piscina disposen de la certificació corresponent i poden fer malbé el color o la textura de la roba de bany.

 • Cada un dels espais de piscines disposa d'una farmaciola de mà i personal titulat per atendre casos de socors i /o primers auxilis.

 • La farmaciola i la infermeria es troben ubicades a la zona d'aigües cobertes.

 • El Servei d'Esports no es farà responsables de la pèrdua o robatoris dels objectes personals.

 • La zona esportiva municipal és un espai cardioprotegit, equipat amb desfibril·ladors i amb personal titulat per tractar casos d'emergència.

 1. L’aforament màxim de la làmina d’aigua d’una piscina serà d’una persona o banyista per cada dos metres i mig quadrats de làmina d’aigua. Per tant, atès que la les làmines d'aigua i espais que conformen les piscines esportives municipals, els aforaments son:

 • Vas gran cobert amb una làmina d'aigua de 312,50 m2, l’aforament màxim serà de 124 banyistes.

 • Vas petit cobert amb una làmina d'aigua de 102 m2, l’aforament màxim serà de 41 banyistes.

 • Vas d'hidroteràpia amb una làmina d'aigua de 24 m2, l’aforament màxim serà de 10 banyistes.

 • Hidromassatge amb una làmina d'aigua de 3 m2, l’aforament màxim serà de 2 banyistes.

 • Saunes l'aforament màxim serà de 5 persones.

 • Aforament zona d'estada 90 persones.

 • Aforament total esportistes 272.

 • Vas descobert gran amb una làmina d'aigua de 312,50 m2, l’aforament màxim serà de 124 banyistes.

 • Vas descobert petit amb una làmina d'aigua de 250 m2, l’aforament màxim serà de 100 banyistes.

 • Zona d'estada 226 persones

 • Aforament total de 450 banyistes

 1. L’aforament màxim de la piscina correspondrà al valor més gran entre l’aforament de les làmines d’aigua i l’aforament de la zona d’estada. Aquest aforament permès estarà exposat en un lloc visible de la instal·lació, així com l’aforament màxim de banyistes.

 2. L'entrada de grups organitzats haurà de complir amb les següents indicacions:

 • El grup entrarà a la piscina ordenat, en grup i amb el màxim silenci.

 • El grup anirà controlat en el moment d’entrar a la instal·lació per un o varis monitors, que seran els responsables de la seva organització i identificació. No es deixarà entrar a cap persona fora del grup, ni abans ni desprès de l’entrada del grup. Si hi ha alguna necessitat especial, cal comunicar-ho a recepció.

 • Al entrar al recinte de les piscines el responsable comunicarà als socorristes el nombre de components del grup.

 • Dins de la instal·lació, els monitors responsables tindran cura de que tots els nens/es segueixin les normes internes i seran els responsables del seu control i vigilància.

 • Els socorristes de la piscina tenen la tasca específica de vigilar per la seguretat dels banyistes dins de l’aigua, en cap moment es podran fer càrrec de la vigilància del grup.

 • Els components dels grups organitzats no podran fer ús dels serveis addicionals de la piscina coberta (saunes, hidromassatges, zona d’hidroteràpia, armariets). La seva activitat es desenvoluparà al vas i carrers assignats. Quan l'activitat es desenvolupi a les piscines exteriors tampoc es podrà fer ús de les gandules.

 • Els pares o acompanyants no poden entrar als vestidors ni als passadissos. L’entitat ha de sol·licitar en cas de necessitar l’ajuda dels pares, permís del Servei d’Esports.

 • El material del Servei d’Esports sempre i quan no el necessiti per a fer les seves activitats, podran fer ús els grups, que hauran de demanar permís als monitors.

 • Tot el material que es faci servir es tornarà a deixar al seu lloc i ben col·locat. Qualsevol trencament del material que es derivi d’un mal ús haurà de ser abonat per a l’entitat.

Pujar al principi de la pàgina