CC ONG Ajuda al Desenvolupament
  • Cr. Sant Antoni, 45
  • Telèfon
  • CC ONG és una organització no guvernamental per al desenvolupament (ONGD) solidària i independent, que treballa per a la cooperació amb el desenvolupament social, econòmic i humanitari de les zones més pobres del món.

    Representant: Rafael Jariod

Pujar al principi de la pàgina