Publicació 08.02.2017
ERC: Cultura i Solidaritat. Abril 2016
 • Des d´Esquerra Republicana de Catalunya sempre hem cregut
  que un dels puntals per a la construcció del nostre país és
  la cultura i l´educació. Sempre hem lluitat per la cultura i per
  l´educació des de totes les institucions: Generalitat, diputacions,
  consells comarcals i ajuntaments. Sant Sadurní n´és un exemple.
  A finals del 2004, promogut per ERC, endegàvem un projecte
  que engloba aquests dos puntals, el Centre Cultural de la plaça
  Nova, un projecte dissenyat per encabir una biblioteca més gran
  i adequada a les nostres necessitats de futur, a més de l´Arxiu
  municipal – a l´actualitat repartit en diversos edificis municipals
  i de lloguer, fet que provoca la dispersió de documents - i sales
  polivalents i d´estudi, una de les demandes de la gent jove.
  Ara, després de 12 anys, aquest projecte pot ser una realitat.
  El camí no ha estat fàcil, hem lluitat per aconseguir subvencions
  i ho hem fet: 770.000 euros de la Generalitat -que van estar
  a punt de perdre´s- i 450.000 euros de la Diputació, i encara
  estem buscant-ne més. La resta del finançament és probable
  que la fem amb fons propis, sense endeutament.
  En aquest camí, d´altres partits s´han sumat al projecte, als
  quals agraïm el suport i les aportacions fetes. Entre tots aconseguirem
  el nostre propòsit: construir un nou país que, com
  abans hem dit, sense cultura, sense educació, no pot ser mai
  possible.
  I tampoc no seria possible sense un sentit clar de la solidaritat.
  No voldríem acabar sense fer esment a la dramàtica situació
  dels refugiats que truquen a les nostres portes. És clar que no
  tenim la solució a problemes tan complexos. Però sí que podem
  fer dues coses: denunciar aquest sistema profundament injust
  i fer feina, encara que sigui de formigueta, per canviar-lo. Val a
  dir, en aquest sentit, que, ara que molts ajuntaments es vanten,
  i està molt bé, de ser solidaris -, Sant Sadurní dedica l´1% del
  pressupost municipal a Cooperació des de fa anys, i és un dels
  municipis que més aportació fa per habitant -més, per exemple,
  que Barcelona-. Un granet de sorra insuficient però indispensable.

Pujar al principi de la pàgina