Guia d'activitats pels centres educatius
Igualtat

La promoció de la igualtat té com a finalitat garantir el dret a la igualtat d'oportunitats per a tota la ciutadania, mitjançant actuacions encaminades a eliminar les desigualtats existents en diferents àmbits de la vida pública (social, laboral, política, econòmica, esportiva...) i de la vida privada (desequilibri en el repartiment de les tasques de la vida familiar, els rols estereotipats del pare-mare, nen-nena, de les relacions afectivo-sexuals, prejudicis segons la procedència,...)

La proposta formativa va encaminada a entendre la diversitat com a valor afegit, així com reflexionar sobre els sistemes generadors de desigualtats i com combatre'ls.

 
Pujar al principi de la pàgina