Sant Sadurní d'Anoia - Capital del cava

AVUI: Cobert amb pluja 23ºC|13ºC
Facebook Twitter Instagram Youtube
Els formularis
SOL·LICITUD DE RETORN DE QUOTES PER SERVEIS ESPORTIUS NO GAUDITS - COVID 19

Davant la situació d'emergència sanitària, l'Ajuntament de Sant Sadurní va decidir adoptar diverses mesures en l'àmbit tributari.

Entre aquestes, estava la de no aplicar cap tipus de quota durant el període en que els serveis no es puguessin prestar. Tanmateix es va establir abonar la part proporcional dels pagaments realitzats en concepte de quotes d'abonats i cursets, respecte als serveis no gaudits pel tancament de les instal·lacions esportives.

Per tal d'agilitzar aquesta tasca s'ha activat el següent formulari per a sol·licitar el retorn dels imports.

Dades personals
*
Cliqueu per veure l'ajuda *
*
*
Retorn/Reserva
*Concepte sobre el qual es sol·lcita el retorn
*Modalitat de retorn

> En el cas de la reserva de diners:

Es generarà un val de reserva de diners que no tindrà caducitat i que l'usuari podrà utilitzar per a abonar qualsevol servei organitzat pel servei d'esports (com quotes de cursets futures, abonaments, entrades...)

> En el cas d'escollir el retorn dels diners:

Es faran els tràmits pertinents per a retornar-li l'import al seu número de compte. En el cas dels cursetistes, aquest tràmit s'activarà d'immediat. En el cas dels abonats caldrà esperar a saber la data de reobertura de les instal·lacions per poder calcular l'import a retornar.

Dades bancàries

> En cas d'haver escollit la modalitat de retorn dels diners al seu número de compte i no disposar el Servei d'Esports d'aquestes dades: 

Caldrà que a continuació adjunti un certificat bancari (que podrà trobar a la seva banca on line), fotocòpia de la llibreta o qualsevol altre document que acrediti la titularitat del compte.