Nexes - Innovació, emprenedors i empreses

AVUI: Descobert 33ºC|18ºC
Facebook Twitter Instagram Youtube

BUTLLETÍ

SUBSCRIU-TE AL BUTLLETÍ ELECTRÒNIC

Dona't d'alta facilitant-nos el teu correu electrònic i puntualment rebràs el butlletí d'activitats i  les notícies més destacades 

Pàgines
Sol·lictud alta creació empresa Punt PAE

Denominació procediment:
Sol·licitud Alta empresa mitjançant el punt PAE ( Punt d'atenció a l'emprenedor)

Li informem que l'Ajuntament de Sant Sant Sadurní d'Anoia té conveni amb la Mancomunitat Penedès-Garraf, i a través del Servei d'Iniciatives Econòmiques, col·labora amb la prestació de serveis a emprenedors i empreses.

Objecte:

Aquest tràmit us permet presentar la sol·licitud d'alta d'empresa i legalitzar l'activitat o constituir una empresa.

Qui el pot demanar?:

Qualsevol persona que sigui resident a Sant Sadurní d'Anoia o en les poblacions de l'Alt Penedès Nord conveniades amb l'ajuntament de Sant Sadurní, o bé,  que vulgui  establir la seva empresa en aquestes poblacions. 

Termini de sol·licitud:

En qualsevol moment quan es disposi de la documentació necessaria.


Documentació a aportar:

Del titular:

 • Fotocòpia i original del DNI – estrangers: NIE comunitari o NIE i permís de residència i treball per compte propi.
 • Fotocòpia i original de la Targeta de la Seguretat social – o altre document que acrediti el número d’afiliació (1)
 • La base de cotització escollida i la Mútua d’accidents (2) - es poden consultar a la web de la Seguretat Social: www.seg-social.es – Cotitzacions.
 • Estat civil i data
 • Fotocòpia de les dades bancàries

De l’activitat:

 • Epígraf de l’IAE (3) (Impost d’Activitats Econòmiques) i del CNAE (Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques). Consulteu a l’Agència Tributària sinó esteu segurs a través del telèfon: 901 33 55 33 o pàgina web: www.aeat.es  Taula d'epígrafes IAE
 • Data d’inici d’activitat
 • Dades completes del domicili de l’empresa i de l’activitat (incloent metres quadrats totals, telèfon, codi postal, etc.)
 • Número de referència de la llicència municipal d’obertura (si s’ha demanat).


(1) No és el número que apareix a la targeta sanitària facilitada per Catsalut sinó un núm que comença amb 08 i es pot trobar també als fulls de nòmina o als informes de vida laboral que envia la Seguretat Social
(2) És la companyia encarregada de gestionar les prestacions. L’elecció de la mútua no comporta costos afegits.
(3) Si es realitzaran més activitats (a banda de la principal), caldrà anotar els codis per tenir-ho en compte.

Dels treballadors, si s’escau: 

 • Contracte o acord de contractació. (4)
 • Fotocòpia i original del DNI dels treballadors – estrangers: NIE comunitari o NIE i permís de residència i treball
 • Fotocòpia i original de la Targeta de la Seguretat social dels treballadors o document que acrediti el número d’afiliació.

(4) Si es contracten treballadors, caldrà aportar la còpia del contracte o acord de treball o bé, l’autorització (amb les dades de la persona treballadora) per tal de poder cursar l’alta a la Seguretat Social.

Import gratuït, sens perjudici de les taxes o preus establerts als tràmits específics.

Formulari de sol·licitud 

© Nexes
Doctor Barraquer, núm.3-5. 08770 Sant Sadurní d’Anoia
Tel: +34 931 185 195
c/e Àrea Empresa i Emprenedors: promeco@santsadurni.cat
c/e Àrea Ocupació: socupacio@santsadurni.cat
Atenció al públic: MATINS (de dilluns a divendres de 9 a 13.30 h) | TARDES (dimecres i dijous de 15 a 18 h)