Nexes - Innovació, emprenedors i empreses

AVUI: Descobert 34ºC|20ºC
Facebook Twitter Instagram Youtube

BUTLLETÍ

SUBSCRIU-TE AL BUTLLETÍ ELECTRÒNIC

Dona't d'alta facilitant-nos el teu correu electrònic i puntualment rebràs el butlletí d'activitats i  les notícies més destacades 

Pàgines
Programa Treball i Formació.

Nom del projecte: Programa Treball i Formació

Iniciativa: Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

Destinataris:  persones desocupades en cerca de feina

Objecte: El programa Treball i Formació té com a objectiu afavorir la contractació de persones en situació d´atur, a través del suport a entitats perquè duguin a terme accions d´experiència laboral, de formació, de coordinació i de suport tècnic.


Modalitats: 

 • PANP: personas en riesgo de caer en situación de paro de larga duración, no perceptoras de prestación por  desempleo o subsidio ni ayudas, preferentemente más granos de 45 años. Incluye dos tipos de acciones en función de la duración de las contrataciones, 6 o 12 meses.
 • PRGC: personas destinatarias de la renta garantizada de ciudadanía. Incluye dos tipos de acciones en función de la duración de las contrataciones, 6 o 12 meses.
 • DONA: mujeres en situación de paro (se incluyen las mujeres víctimas de violencia de género). Las contrataciones tienen una duración de 12 meses.
 • ACOL: personas que obtengan una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales de  arraigo social. Las contrataciones tienen una duración de 12 meses.
 • COOR: acciones de coordinación y apoyo (personal propio o de nueva contratación)
 • COVID: contrataciones de 9 meses a jornada completa y acción de formación. Para personas inscritas como demandantes de empleo no ocupadas a partir del 16 de marzo de 2020.
 • PANP-COVID: contrataciones de 9 meses a jornada completa y acción de formación. Para personas en riesgo de caer en situación de desempleo de larga duración, no perceptoras de prestación por desempleo o subsidio ni ayudas.
 • Jóvenes: personas jóvenes entre 17 y 21 años que tengan la condición de tutelados y extutelados por la Administración de la Generalitat de Cataluña. Las contrataciones tienen una duración de 12 meses.

Qui pot ser beneficiari

 • Els ajuntaments i els consells comarcals o, en el seu lloc, els seus organismes autònoms, o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d'ocupació, desenvolupament local i de promoció de l'ocupació, dependents o vinculades a aquelles, per a les línies de subvencions PANP, PRGC, DONA i COOR.
 • Les entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes amb centre de treball a Catalunya, per a les línies de subvenció PRGC i ACOL.
 • Les empreses d'inserció acreditades amb centre de treball a Catalunya, per a la línia de subvencions de joves.


Exercici: darrera convocatòria 2020

Més informació

© Nexes
Doctor Barraquer, núm.3-5. 08770 Sant Sadurní d’Anoia
Tel: +34 931 185 195
c/e Àrea Empresa i Emprenedors: promeco@santsadurni.cat
c/e Àrea Ocupació: socupacio@santsadurni.cat
Atenció al públic: MATINS (de dilluns a divendres de 9 a 13.30 h) | TARDES (dimecres i dijous de 15 a 18 h)