Nexes - Innovació, emprenedors i empreses

AVUI: Ennuvolat 26ºC|15ºC
Facebook Twitter Instagram Youtube

BUTLLETÍ

SUBSCRIU-TE AL BUTLLETÍ ELECTRÒNIC

Dona't d'alta facilitant-nos el teu correu electrònic i puntualment rebràs el butlletí d'activitats i  les notícies més destacades 

Els formularis
Tallers d'orientació laboral: Descobreix el teu capital de competències
17,19, 24, 26, 31 d'octubre i 2 de novembre de 2023

DIBA I AJUNTAMENT PROMOCIO ECONOMICA

RECULL ACTIVITATS PER ALS SLO: PERSONES I EMPRESES
FITXA DE PARTICIPANT
BLOC D´ACTUACIÓ 3 SESSIONS D'ORIENTACIÓ LABORAL
Ens local:AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D´ANOIA Codi:SOL/OC3
Nom activitat: DESCOBREIX EL TEU CAPITAL DE COMPETÈNCIES I APRÈN A PRESENTAR-LO I DEFENSAR-LO EN ELS PROCESSOS DE SELECCIÓ (EDICIÓ setembre 2023)

( - - )
*
*
*
*Gènere
*
*Edat
*Nivell formatiu
*Situació laboral
*
*

S´informa a la persona participant que d'acord amb allò establert a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, així com al Reglament europeu 2016/679, de 27 d´abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació d´aquestes dades, dona el seu consentiment exprés per a que les dades personals recollides en aquesta “Fitxa de participant” siguin tractades en compliment d'una missió efectuada en interès públic, amb la finalitat de la gestió de les activitats, i per tal que se li pugui trametre informació general o específica que es consideri del seu interès exclusivament en relació a l´esmentada finalitat.

La persona participant podrà exercir davant de l´ens local els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació al tractament de les dades, dirigint-se a la Seu electrònica del Responsable del tractament ajuntament@santsadurni.cat per escrit presencialment, o per correu postal a les seves oficines del seu Registre general de la Plaça de la Vila, 1, 08770 Sant Sadurní d´Anoia (Barcelona) 

No obstant, si ho estima oportú pot presentar una reclamació davant de l´Autoritat Catalana de Protecció de Dades (Apdcat) a través del seu web: http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/, o davant de qualsevol altre autoritat de control competent que consideri pertinent.

          Data:

        Signatura participant:

Cliqueu per veure l'ajuda *

He llegit i accepto la

política de privacitat

*

Tallers orientacio anna flo

Tallers orientacio anna flo

Fitxer: Fitxa_participant_bloc1_2_3__2024.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 2
Mida: 113.12 kB

© Nexes
Doctor Barraquer, núm.3-5. 08770 Sant Sadurní d’Anoia
Tel: +34 931 185 195
c/e Àrea Empresa i Emprenedors: promeco@santsadurni.cat
c/e Àrea Ocupació: socupacio@santsadurni.cat
Atenció al públic: MATINS (de dilluns a divendres de 9 a 13.30 h) | TARDES (dimecres i dijous de 15 a 18 h)