Nexes - Innovació, emprenedors i empreses

AVUI: Poc ennuvolat 29ºC|17ºC
Facebook Twitter Instagram Youtube
BUTLLETÍ

SUBSCRIU-TE AL BUTLLETÍ ELECTRÒNIC

Dona't d'alta facilitant-nos el teu correu electrònic i puntualment rebràs el butlletí d'activitats i  les notícies més destacades 

Pàgines
garantia imatge
Garantia Juvenil
La Garantia Juvenil és una iniciativa europea per reduir l'atur juvenil.
Quins seran el beneficiaris de la Garantia Juvenil?

Els menors de 30 anys, que ni estudien ni treballen ni reben formació, ja que constituixen un dels grups de població amb més dificultats d'accés a l'ocupació en aquest moment.
Es tracta d'un grup heterogeni, que inclu tant a joves amb escasa formació com ajoves altament qualificats.

Requisits per a ser beneficiari de la Garantia Juvenil

 • Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadans de la Unió o dels Estats que formen part de l'Acord Econòmic Europeu o Suïssa que es trobin a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podran inscriure's els estrangers titulars d'una autorització per residir en territori espanyol que habiliti per treballar.

 • Estar empadronat a qualsevol municipi de Catalunya

 • Tenir més de 16 anys i menys de 30 anys en el moment de sol·licitar la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

 • No haver treballat en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

 • No haver rebut accions educatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 90 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

 • No haver rebut accions formatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

 • Presentar una declaració expressa de tenir interès a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil.

Quines mesures inclou el catàleg de la Garantia Juvenil

L'Estratègia de” Emprendimiento y Empleo Joven”, en la qual s'emmarca la Garantia Juvenil, contempla un catàleg de mesures ajustades als diferents perfils de joves.
Les mesures previstes es vertebren entorn de quatre eixos principals d'actuació:

 • Millora de la intermediació
 • Millora de l'ocupabilitat
 • Estímuls a la contractació
 • Foment de l'emprenedoria


Un total de 100 mesures per facilitar la inserció dels joves al mercat laboral, el foment de l'esperit emprenedor, així com la millora de l'ocupabilitat.

Més informació a GARANTIA JUVENILindex


© Nexes
Doctor Barraquer, núm.3-5. 08770 Sant Sadurní d’Anoia
Tel: +34 931 185 195
c/e Àrea Empresa i Emprenedors: promeco@santsadurni.cat
c/e Àrea Ocupació: socupacio@santsadurni.cat
Atenció al públic: MATINS (de dilluns a divendres de 9 a 13.30 h) | TARDES (dimecres i dijous de 15 a 18 h)