Sant Sadurní d'Anoia - Capital del cava

AVUI: Intervals de nuvolositat amb pluja escasa 23ºC|11ºC
Facebook Twitter Instagram Youtube
Pàgines
Pla d'Igualtat Municipal

Què és un pla d'igualtat?

Els Plans d’Igualtat han estat eines molt eficaces per fer avançar les polítiques d’igualtat en l’àmbit estatal, autonòmic i local. S’elaboren a partir d’una auditoria que permet fer una diagnosi de la realitat i establir unes línies estratègiques, que es concreten mitjançant un conjunt d’actuacions planificades temporalment. A Sant Sadurní, aquesta auditoria de gènere es va portar a terme durant l’any 2007 i va ser un primer pas per a l’elaboració del Pla Municipal d’Igualtat.

L’octubre del 2008, el Ple municipal va aprovar el primer pla d’igualtat com a punt de partida i marc de referència indispensable a l’hora d’implementar la perspectiva d’igualtat en les diferents àrees municipals i guiar les actuacions de la Regidoria d’Igualtat. El 2012 es va aporvar el segon pla.

Els objectius generals d’aquest Pla són els següents:

1.Impulsar les polítiques d’Igualtat del municipi
2.Lluitar contra la violència
3.Fomentar la participació sociopolítica equitativa de la ciutadania
4.Promoure canvis en el repartiment de treballs i usos del temps
5.Promoure la coeducació, la formació i la cultura d’Igualtat
6.Promoure un disseny sostenible de ciutats i territoris
7.Potenciar la prevenció i la promoció de la salut des d’una perspectiva d’igualtat

Aquests objectius generals es treballen de forma transversal amb les diferents àrees de l'Ajuntament.