Sant Sadurní d'Anoia - Capital del cava

AVUI: Molt ennuvolat 23ºC|14ºC
Facebook Twitter Instagram Youtube
Pàgines
HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL (HPO)
Per poder ser adjudicatari d'un habitatge amb protecció oficial, és un requisit imprescindible estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya.

Us podeu donar d'alta a través d'aquest enllaç.

Caldrà que el document d'alta, el porteu al registre de l'Oficina local de l'Ajuntament de Sant Sadurní, on us verificaran la documentació i procediran al registre.

Poden participar en els processos d'adjudicació aquells sol·licitants que compleixin els requisits exigits i hi estiguin inscrits abans de l'inici del procediment d'adjudicació en qüestió.

REQUISITS PER PODER SOL.LICITAR UN HPO:
  • Ser major d'edat o estar emancipat.
  • Tenir necessitat d'habitatge, d'acord amb el que preveu la normativa.
  • Residir a Sant Sadurní d'Anoia; la residència s'acredita mitjançant l'empadronament.
  • Complir el límit d'ingressos que estableix la normativa sobre habitatges amb protecció oficial per als adjudicataris d'aquests habitatges.
  • No trobar-se en les circumstàncies d'exclusió previstes a la normativa.
  • No trobar-se incapacitat per obligar-se contractualment, llevat representació legal o autorització judicial substitutòria.
  • Els requisits exigits per a ser inscrit en el Registre s'han de complir efectivament en el moment de la presentació de la sol·licitud i mantenir-se al llarg de tot el període de vigència.

 

Tota la documentació complementària que caldrà adjuntar
a la sol·licitud, us la indicaran a l'Oficina Local d'habitatge