Obrir/tancar menú

Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia

Cerca al web
 ESP | ENG | FRA
Poc ennuvolat35ºC-16ºC
Segueix-nos al Facebook Segueix-nos al Youtube Segueix-nos al Twitter Segueix-nos a Instagram
Publicació 27.01.2022
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir per correu electrònic
La Diputació lliura a Sant Sadurní el Pla Local d'Habitatge 2021-2026
Una de les accions que inclou aquest pla és la construcció de 32 habitatges de protecció oficial de lloguer, del què Incasòl ja n'ha licitat el projecte

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia el Pla local d’habitatge (PLH) 2021-2026, un document tècnic estratègic i de planificació que serveix per definir les estratègies i propostes a desenvolupar des del govern local amb l’objecte de procurar pel dret dels ciutadans a un habitatge digne en condicions assequibles.

El PLH té com a finalitat detectar les necessitats en matèria d’habitatge del municipi i establir els mitjans per donar-hi resposta. Amb aquest propòsit el document s’estructura en una primera fase d’anàlisi on es defineix l’emmarcament territorial i s’analitza la població, el parc construït, el mercat, el planejament urbanístic, el parc residencial destinat a polítiques socials i la capacitat d’intervenció municipal.

En la fase de diagnosi el treball conclou que un dels reptes més rellevants en matèria d’habitatge al municipi era el del foment de l’habitatge de lloguer i l’increment de l’habitatge assequible. El desequilibri entre el volum d'oferta i la demanda de lloguer i un preu elevat de l'habitatge, comporta una dificultat d'accés a l'habitatge especialment pel col·lectiu de gent jove que es vol emancipar, la gent gran que volen canviar a un habitatge més accessible i adaptat. Les ocupacions irregulars i la detecció del parc d’habitatges amb indicis de desocupació, suposen un altre desafiament a l’hora per a les polítiques d’habitatge municipals.


El treball també defineix el pla d’acció on s’estableixen els objectius generals i les  línies estratègiques a desenvolupar els propers anys. Així, l’objectiu principal és garantir el dret a l'habitatge o allotjament a tots els residents al municipi, i dins aquest marc global, es plantegen tres objectius generals com son garantir l’accés i la preservació de l’habitatge al conjunt de la ciutadania, ampliar el parc d’habitatges assequibles i socials en règim de lloguer i la mobilització del parc vacant existent.


Pel que fa a l’estratègia per garantir l’accés i preservar l’habitatge, el municipi compta amb una oficina local d’habitatge ben dimensionada i amb capacitat per gestionar els recursos i atendre tant les persones en situació de vulnerabilitat residencial com a ciutadania en general. Des de l’OLH es plantegen, entre d’altres, actuacions com l’increment d’habitatges a la Borsa de lloguer social (XMLS), el reforç dels ajuts al lloguer i reforçar igualment la intermediació en situacions de deute en l’habitatge per evitar-ne la pèrdua.


Pel que fa a les actuacions planificades per a l’ampliació del parc, es distingeixen tres línies estratègiques. Per una banda la gestió i ampliació del patrimoni municipal amb el foment de la constitució de dret a superfície a favor de cooperatives o entitats i també accions més directes com l’adquisició d’habitatges mitjançant el dret de tanteig i retracte. La promoció d’habitatge assequible constitueix un eix estratègic fonamental en aquest pla local.

De fet, ja s’ha avançat en algunes actuacions com la construcció de 32 habitatges de protecció oficial de lloguer a l’avinguda Francesc Macià, actualment amb el projecte ja licitat per l’Incasòl.

L'Ajuntament continuarà desenvolupant una tasca de comunicació, entesa i negociació amb diferents entitats i administracions per a la generació d’habitatge protegit en el municipi, ja sigui en terrenys propis, cedits en règim de dret de superfície o de concessió administrativa. Finalment les accions en planificació també estan enfocades a l’ampliació de parc, per exemple amb la reconversió dels usos de les plantes baixes a residencial o seguir avançant en la gestió en els sectors amb interès per part dels propietaris.  

Pel que fa a l’objectiu de mobilitzar el parc d’habitatges buits es plantegen actuacions que se serveixen dels diferents instruments legals dels què disposa l’administració local, com programes per a la detecció de l’ús anòmal de l’habitatge. De fet,  ja en el Ple del març del 2021 es va aprovar un programa d’inspecció d’habitatges buits. El PLH proposa reforçar aquesta estratègia per incidir en la funció social de l’habitatge en les situacions en què no es compleix.


Finalment, el PLH proposa actuacions per preservar el parc existent fomentant el manteniment i rehabilitació, amb ajuts i microcrèdits per a la instal·lació d’ascensors, així com iniciatives de rehabilitació per part de l’administració local en edificis i habitatges provats en mal estat a canvi de la qualificació com a habitatges de protecció oficial o del seu destí social com ara Borses de lloguer.

Pujar al principi de la pàgina