Obrir/tancar menú

Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia

Cerca al web
 ESP | ENG | FRA
Intervals de nuvolositat25ºC-12ºC
Segueix-nos al Facebook Segueix-nos al Youtube Segueix-nos al Twitter Segueix-nos a Instagram
 
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir per correu electrònic
Subvencions del Bo lloguer jove

Convocatòria tancada

Subvencions per facilitar el gaudi d'un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d'ús a les persones joves amb escassos mitjans econòmics.

A qui va dirigit?

A persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer, habitació i/o cessió d’ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya que en el moment de fer la sol·licitud tinguin fins a 35 anys inclosos i complexin els requisits de la convocatòria.

Terminis

El termini per presentar la sol·licitud s'inicia el dia 8 de juny de 2022 a les 9 hores i finalitza el dia 17 de juny de 2022 a les 17 hores. 

Documentació

Documentació necessària per acreditar els requisits que es demanen a la convocatòria, llevat dels casos en què l'Administració pugui fer la consulta. Per a més informació sobre la documentació, podeu consultar les bases reguladores.

  1. Documents d’identitat
  2. Certificat o volant de convivència que acrediti el domicili de la persona sol·licitant i de les persones que formen la seva unitat de convivència.
  3. Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres de la unitat de convivència en edat laboral.
  4. Informe de vida laboral emès per la Tresoreria de la Seguretat Social relatiu a la persona sol·licitant i a totes les persones en edat laboral que formen part de la unitat de convivència.
  5. Llibre de família, si s'escau.
  6. El contracte de lloguer o el contracte de cessió d’ús de l’habitatge o habitació a nom de la persona sol·licitant El contracte de lloguer ha d’incloure el compliment de l'obligació de l'arrendatari del pagament de la fiança a l'arrendador, de conformitat amb la normativa vigent.
  7. Tots els rebuts de lloguer o del preu de la cessió corresponents a l’any de la convocatòria pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud.
  8. Imprès normalitzat a nom de la persona sol·licitant amb les dades bancàries del compte o document equivalent on s'ha d'ingressar la subvenció.
  9. Certificat de no tenir deutes amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària(AEAT), la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i l'Agència Tributària de Catalunya (ATC)

Requisits

Estar empadronat a l’habitatge.

No s’accepten contractes de lloguer o cessió d'ús entre persones que tinguin parentiu.

Ingressos

S’estableixen uns límits màxims de rendes anuals iguals o inferiors a 2,83 vegades l'IRSC, si els ingressos corresponen a l’exercici fiscal de l’any 2020; iguals o inferiors a 2,97 vegades l’IRSC, si els ingressos corresponen a l’exercici fiscal de l’any 2021, i igual o inferiors a 3,05 vegades l’IRSC si els ingressos corresponen a l’exercici  de l’any 2022.

Preu màxim del lloguer o cessió d'ús:

No pagar un lloguer o preu de cessió mensual per l’habitatge o habitació superior als imports següents:

- Lloguer, renda mensual o cessió d’ús per a l’habitatge: Resta de la demarcació de Barcelona: 650 euros

- En el supòsit d’habitatació no pot ser superior als imports següents: Resta de la demarcació de Barcelona: 350 euros

Per a més informació, consulteu les bases reguladores.

Import de la subvenció

La quantia mensual de la subvenció es de 250 € amb el límit de l’import mensual de la renta o del preu de cessió.

Si hi ha més d’un beneficiari en un mateix habitatge la suma de les subvencions concedides  no podrà superar l’import mensual del lloguer o del preu de cessió.

Més informació

Podeu trobar més informació sobre aquest ajut a la web de l'Agència de l'Habitatge en el següent enllaç.

Tambè podeu accedir a les Preguntes freqüents sobre el Bo Lloguer Jove.

 

 

Pujar al principi de la pàgina