SANT SADURNÍ D'ANOIA - CAPITAL DEL CAVA

AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA


ca | es | fr | en AVUI: Intervals de nuvolositat 29ºC|15ºC Facebook Twitter Instagram
menú
Pàgines
BASES LEGALS
Enigmes als aparadors: Podràs resoldre el misteri?
 
COMPARTIRComparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir per correu electrònic

Jornada de dinamització comercial "Enigmes als aparadors, activitat d'una jornada el dia 19/12/2020 a Sant Sadurní d'Anoia".

1. Entitat organitzadora de la jornada

L´Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, en endavant “L'Ajuntament”, amb domicili a la Plaça de l'Ajuntament, 1, 08770, Sant Sadurní d'Anoia i CIF P0824000D organitza una jornada de dinamització comercial, totalment gratuïta, denominada "Enigmes als aparadors".

2. Acceptació de les Bases del sorteig d'un val regal de 250€ per gastar als comerços col·laboradors i del regal assegurat per a participar per als infants

La participació en el sorteig i en l'obtenció del premi dels infants suposa l'acceptació incondicional i el respecte del que disposen les presents bases legals, les quals poden ser consultades durant la vigència del sorteig i un cop finalitzat el mateix.

3. Àmbit territorial

El sorteig és obert per a tots els usuaris que decideixin lliurement participar a l'activitat.

4. Àmbit temporal

El sorteig es realitzarà en una única jornada, el 19/12/2020 en horari comercial. S'acceptaran butlletes de participació fins a les 20.00 hores a la Fassina de Can Guineu (Carrer Hospital, núm. 23, Sant Sadurní d'Anoia).

5. Mecànica del sorteig

5.1. Participació. Tothom pot participar en el sorteig i en l'obtenció del premi per als infants fins a exhaurir existències.
5.2. Sistema de participació. Els participants hauran de seguir les instruccions dels tríptics i serà indispensable resoldre la ubicació final correctament per a validar la realització total o parcial de l'activitat.

6. VALIDESA de la participació

6.1. Les informacions i dades personals proporcionades pel participant hauran de ser veraços, sota pena d'exclusió del sorteig i de pèrdua de la condició de guanyadors.
6.2. Queda rigorosament prohibit participar més d'una vegada per persona. En cas de fer-ho i resultar guanyador/a, quedarà exclòs/osa immediatament en el moment de la comprovació.
6.3. L'Ajuntament es reserva el dret de demanar a qualsevol participant que justifiqui el compliment de les condicions relacionades amb les bases. Qualsevol persona que no complís aquestes condicions o es negués a justificar-les quedarà exclosa del sorteig i no podrà, en cas de guanyar-lo, ser beneficiària del premi.
6.4. L'Ajuntament es reserva el dret de dur a terme auditories a l'efecte de comprovar el compliment de les presents bases del sorteig, en particular, per excloure qualsevol participant que les incompleixi. Tanmateix, l'Ajuntament no tindrà cap obligació d'auditar el funcionament o mecànica del present sorteig o dels seus participants.

7. Premi infants

7.1. El premi dels infants consistirà en un joc infantil que serà bescanviat a la Fassina de Can Guineu en el moment que els infants entreguin el tríptic de participació amb la ubicació final correcta. Els guanyadors no podran sol·licitar, en cap cas, el lliurament del premi en el seu valor en diners, ni la substitució o canvi del premi en si.
7.2. L'Ajuntament declina tota responsabilitat per qualsevol incident o dany de qualsevol tipus que pogués sorgir a causa del gaudi del premi atorgat i / o el seu ús; aspecte aquest que el guanyador reconeix i accepta expressament.

8. Premi adults

8.1. El premi dels adults consistirà en val de 250€ dividit en 10 vals de 25€ per gastar als comerços participants. El/la guanyador/a esdevindrà d´un sorteig al finalitzar la jornada, que es compartirà en directe des de la Fassina de Can Guineu per les xarxes socials de l´Ajuntament. El/la guanyador/a no podrà sol·licitar, en cap cas, el lliurament del premi en el seu valor en diners, ni la substitució o canvi del premi en sí.
8.2. Els vals tenen marcada una data de caducitat al revers.
8.3. L´anunci de resultats serà en directe el mateix dia, i es contactarà immediatament per telèfon amb l´afortunat/ada. Si la comunicació és impossible al mateix moment, s´enviarà un correu electrònic.
8.4. El premi es lliurarà al llarg de les jornades consecutives a la Fassina de Can Guineu.
8.5. Cada val és de 25€ (10 vals en total). Es poden acumular a un mateix establiment o es poden separar. Mai es poden dividir ni demanar el canvi en efectiu d'un import inferior a la totalitat del/s val/s.
8.6. Els comerços hauran de presentar els vals al Departament de Comerç l'Ajuntament i prèvia factura emesa a l'Entitat organitzadora es realitzarà l'abonament corresponent.
8.7. El/la guanyador/a autoritza a l'Ajuntament a publicar el seu nom i cognoms i la imatge de l'entrega del premi.
8.8. En cas de desqualificació dels guanyadors o d'impossibilitat de lliurament del premi, l'Ajuntament procedirà a realitzar un altre sorteig en les mateixes condicions que el present, al qual li seran d'aplicació aquestes bases legals. En cas de ser necessària la celebració d'un altre sorteig, aquest tindrà lloc en el mínim termini de temps possible.
8.9. Qualsevol intent d'entorpir el bon desenvolupament del sorteig, donarà lloc a la desqualificació immediata del participant anul·lant la seva inscripció.

9. Protecció de dades

9.1. Per participar en el sorteig, els participants han de facilitar certes informacions personals que els concerneixen. El tractament d'aquestes dades és necessari per gestionar la seva participació en el sorteig, i per a la designació del/la guanyador/a i el lliurament del premi.
9.2. De conformitat amb el que disposa Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament general de protecció de dades o RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de protecció de dades personals i Garantia de Drets Digitals (LOPD), es proporciona a continuació la informació relativa al tractament de les dades personals dels participants:

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES: Ajuntament de Sant Sadurní

FINALITAT DEL TRACTAMENT: Les dades recollides es tractaran amb la finalitat de gestionar la participació en aquesta jornada de dinamització i el sorteig del premi final, així com l´entrega dels premis per a participar als infants. En cas que el participant resulti guanyador, per contactar amb ell mitjançant correu electrònic per tal de comunicar-li el resultat del sorteig. En cas que el participant resulti guanyador, per publicar les seves dades (nom, cognoms, i lloc de residència) en el lloc web www.santsadurni.cat/turisme

OBLIGATORIETAT: Totes les dades sol·licitades a través del formulari d'inscripció, i assenyalades com a tals, són obligatòries, ja que són necessàries per a la participació en el sorteig. En cas de no facilitar, no es podrà participar en el sorteig.

CONSERVACIÓ DE LES DADES: Les dades es conservaran mentre duri la jornada. Un cop finalitzat el sorteig, les dades es conservaran bloquejades impedint el seu tractament, excepte per a la posada a disposició de les dades als jutges i tribunals, el ministeri fiscal o les administracions públiques competents, en particular de les autoritats de protecció de dades, per l'exigència de possibles responsabilitats derivades del tractament i només pel termini de prescripció de les mateixes.

DESTINATARIS: No se cediran les dades a tercers, excepte en els casos que hi hagi un mandat legal que obligui a això.

JA ENS SEGUEIXES A LES XARXES SOCIALS?

Segueix-nos al Facebook Segueix-nos al Twitter Segueix-nos al Instagram
Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
Oficina de Turisme
c. de l'Hospital, 23
08770 Sant Sadurní d'Anoia (Alt Penedès)
T. +34 938 913 188
turisme@santsadurni.cat

Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia XATIC - Xarxa de Turisme Industrial Enoturime Penedès Biosphere Committed Company Diputació Barcelona Costa Barcelona

^